Postup ako uzavrieť zákonné poistenie

Na výpočet a porovnanie cien za zákonné poistenie Vám postačia základné údaje o vozidle a majiteľovi vozidla. Zákonné poistenie online si uzatvoríte v závere a na to budete potrebovať už podrobné údaje o poistníkovi - vlastníkovi vozidla a poisťovanom vozidle.
K tomu Vám poslúži:

 • osvedčenie o evidencii vozidla = veľký technický preukaz,
 • preukaz totožnosti.

1 ZADAJTE údaje do kalkulátora pre výpočet zákonného poistenia.

Do kalkulačky zadáte:

 • dátum začiatku poistenia, od kedy požadujete účinnosť zmluvy pre poistenie auta,
 • základné údaje o vozidle (objem, výkon, rok výroby,...),
 • dobu Vášho bezškodového priebehu z predošlej zmluvy pre zákonného poistenia,
 • zadáte doplňujúce údaje, vyberiete si zodpovedajúce zľavy, na ktoré máte nárok a pokračujte na stránku porovnať zákonné poistenie.

Bezškodový priebeh za zákonné poistenie ako zadať ten správny údaj?
Z jednotlivých možností si vyberiete obdobie, počas ktorého ste nezavinil nehodu a nespôsobil žiadnu škodu hradenú zo zákonnej poistky. Dôležité je si uvedomiť, že zadanú dobu budete musieť danej poisťovni následne vydokladovať, čiže získať dokumenty od všetkých predchádzajúcich poisťovní, s ktorými ste mali zmluvy za zákonné poistenie.

2 VYBERTE si pre Vás najoptimálnejšiu ponuku za zákonné poistenie.

V nasledujúcom kroku Vás čaká:

 • Výsledky porovnaní všetkých poisťovní vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia.
 • Konečné ceny poistenia u každej zobrazenej ponuky, pričom každá ponuka je obohatená informáciou o doplnkovom poistení - ak je možné ho pripoistiť.
 • V závere si vyberiete najoptimálnejšiu ponuku a stlačíte "UZAVRIEŤ POISTENIE".

Ako si vybrať správnu ponuku za zákonné poistenie?
Ceny sú zoradené od najlacnejšieho po najdrahšie zákonné poistenie. Odporúčame okrem výšky poistného pozerať aj na limity poistného krytia a prečítať si základné údaje o poistení „Info o poistení“, ktoré nájdete pod názvom každej poisťovne pri výsledkoch poistného. Získate tak dokonalý prehľad o tom, čo dané zákonné poistenie zahŕňa (pripoistenia, benefity,...).

3 VYPLŇTE a odošlite Váš formulár a návrh na zmluvu.

 • Zadáte údaje o poistníkovi (vlastníkovi vozidla) a zvyšné údaje o poisťovanom vozidle.
 • Vyberiete si spôsob úhrady poistného - tu máte možnosť doplnkového pripoistenia (poistenie skiel, poistenie batožiny…).
 • Pre uzavretie zmluvy kliknite na "UZAVRIEŤ POISTENIE ONLINE" - na email Vám príde potvrdenie o odoslaní žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy za zákonné poistenie.

Ako je to s bezpečnosťou stránky?
Bezpečnosť nadovšetko a preto všetky prenosy a uloženie dát podlieha zákonu o spracovaní osobných údajov a spojenie je zabezpečené bezpečnostným certifikátom SSL.

4 OBDRŽÍTE Vašu zmluvu elektronicky na e-mail.

Poistnú zmluvu spolu so všetkými dokumentmi (bielou a zelenou kartou) dostanete okamžite. Budú zaslané elektronicky na Váš e-mail. Dokumenty si už stačí iba vytlačiť a nosiť ich spolu s ostatnými dokladmi vo vozidle.

5 ZAPLAŤTE zmluvne predpísané poistné cez internet, v banke alebo na pošte.

Poistné zaplatíte podľa Vás:

 • online (okamžite kreditnou kartou alebo internetbankingom Vašej banky),
 • v banke – príkazom na úhradu,
 • na pošte – poštovou poukážkou.

Kedy mám zaplatiť poistné?
Najneskôr do začiatku platnosti zmluvy je potrebné platbu uhradiť. Odporúčame platbu poistného neodkladať a zaplatiť čo najskôr.

S nami si vyberiete najvýhodnejšie zákonné poistenie a nebude Vás to stáť ani čas a hlavne online výpočet na našom portály je úplne zadarmo!