Kryte PZP aj stret so zverou?

V blízkosti niektorých cestných úsekov sa často pohybuje divá zver. Občas sa stane, že sa jeleň, srnka, diviak, alebo iné voľne žijúce zviera objaví na ceste. Aj skúsenému vodičovi sa môže stať, že nestihne včas zareagovať a zviera zrazí. Takáto kolízia väčšinou končí fatálne pre zrazenú zver a auto môže ostať poškodené. Pomôže vám v takejto situácii vaša zákonná poistka?

Dôležité je mať pripoistenie zveri

Poistnú ochranu v rámci vášho PZP si môžete rozšíriť pomocou rôznych doplnkových pripoistení a jedným z nich je aj pripoistenie stretu so zverou. Na základe neho získate poistnú ochranu v prípade poškodenia vášho vozidla následkom zrazenia zveri. Toto doplnkové poistenie ponúka na Slovenku viacero poisťovní, pričom si každá nastavuje podmienky poistného krytia podľa seba. Preto si preštudujte viacero ponúk, všímajte si najmä poistné limity, výšku spoluúčasti a výnimky z poistného krytia.

Ako postupovať, keď zrazíte zver?

Zrážka so zverou je stresujúca situácia, no v prvom rade je dobré vedieť, že samotné zrazenie takého živočícha nie je klasifikované ako trestný čin. Je však dôležité dodržať presný postup:

  • Ak pri zrážke prišlo k zraneniu osoby, okamžite privolajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112.
  • Oblečte si reflexnú vestu či iný reflexný odev a zapnite výstražné svetlá.
  • Na cestu umiestnite výstražný trojuholník tak, aby si ho ostatní vodiči mohli včas všimnúť.
  • Privolajte políciu a popíšte im vzniknutú situáciu. Muži zákona následne kontaktujú správcu poľovného revíru.
  • So zrazenou zverou nemanipulujte a v žiadnom prípade si ju nenaložte do auta a neberte domov! Takéto konanie by bolo považované za pytliactvo!
  • Ak je to možné, nezdržujte sa vo vozidle, ale na príchod polície počkajte na kraji cesty. Je možné, že aj keď miesto zrážky riadne označíte, ďalší vodič si ho nemusí včas všimnúť a môže naraziť vo vášho automobilu.
  • S políciou spíšte záznam a odložte si ho.
  • Z miesta nehody vytvorte dostatočne ostré fotografie, ktoré zachytávajú vzniknutú situáciu.
  • Poistnú udalosť nahláste vašej poisťovni. Priložte správu od polície a tiež vyhotovené fotky. V prípade, že k nehode prišlo na Slovensku, na nahlásenie máte 15 dní. Ak sa zrážka stala v zahraničí, lehota na nahlásenie je 30 dní.

TIP: V príprade, že bezprostredne po nehode neviete, čo robiť, vytočte číslo asistenčné služby vašej poisťovne. Operátorovi popíšte, čo sa stalo a následne postupujte podľa jeho pokynov.