Toto určite pri dopravnej nehode nerobte

Aj ostrieľaných vodičov môže dopravná nehoda poriadne zaskočiť. Ak spôsobíte škodu inému vodičovi, bude hradená z vášho povinného zmluvného poistenia. Je však dôležité vyhnúť sa tomu, aby ste si nezmarili nárok na poistné plnenie. Preto sa snažte vyvarovať týmto chybám, ktorá vodiči robia pri dopravnej nehode.

Opustenie miesta nehody

Bez ohľadu na to, či ide o väčšiu, alebo menšiu dopravnú nehodu, za žiadnych okolností z miesta, kde sa nehoda stala neutekajte. Opustenie miesta nehody môže byť klasifikované ako trestný čin, zvlášť v prípade, ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby. Dokonca aj ťuknutie alebo oškretie cudzieho auta na parkovisku je škodová udalosť, od ktorej by ste nemali odchádzať. Vždy je lepšie snažiť sa dohodnúť s druhým vodičom a spísať Správu o nehode a ak je to potrebné, privolajte políciu.

Neprivolanie záchrannej služby

Po nehode sú ľudia častokrát v šoku a nie sú si vedomí svojich zranení. Nikdy sa však neoplatí brať akékoľvek zranenie na ľahkú váhu. Preto ak máte čo len najmenšie podozrenie, že ste vy, alebo ďalší účastník zranený, privolajte rýchlu zdravotnú pomoc.

Nekontaktovanie polície, vtedy, keď je to potrebné

Ak ide o menšiu nehodu, pri ktorej sa nikto nezranil a s druhým vodičom sa viete dohodnúť, ide o škodovú udalosť, ku ktorej netreba volať políciu. V prípade vážnejších nehôd je však privolanie policajtov dôležité, ktorý s vami spíšu záznam o tejto udalosti. Ak si bezprostredne po nehode nebudete istí, či máte zavolať políciu, obráťte sa asistenčnú službu vašej poisťovne. Je operátor vám bude vedieť povedať, ako by ste mali ďalej postupovať.

Nekontaktovanie asistenčnej služby

Pri dopravnej nehode platí zásada, že ak neviete čo robiť, opýtajte sa. Poradiť vám môže asistenčná služba poisťovne, v ktorej máte uzatvorené PZP. Okrem poradenstva a asistencie pri dopravnej nehode vám môže napríklad aj zabezpečiť odtiahnutie vozidla alebo náhradné auto. Pri nehode v zahraničí vám zasa môže vybaviť tlmočníka alebo pomôcť pri komunikácii so zahraničnými úradmi.

Nedodržanie lehoty na nahlásenie poistnej udalosti

Na to, aby vám poisťovňa priznala poistné plnenie, musíte poistnú udalosť najskôr nahlásiť. Po nehode máte 15 dní na to, aby ste svojej poisťovni poistnú udalosť oznámili, v prípade, že sa nehoda stala v zahraničí, lehota na nahlásenie je 30 dní.

Manipulácia s miestom nehody

Aj ak vozidlá brzdia premávku na frekventovanej ceste, určite s nimi nemanipulujte, dokým miesto nehody nie je riadne označené a nemáte vyhotovenú fotodokumentáciu a prípadne aj kamerový záznam. Ak máte akékoľvek pochybnosti, alebo sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť, vozidlá ponechajte tak, ako sú, až kým nepríde polícia.

Nedostatočné vypísanie Správy o nehode

Pri dopravnej nehode aj škodovej udalosti je veľmi dôležité správne spísanie Správy o nehode. V tlačive je potrebné uviesť nielen presný priebeh nehody a požadované údaje účastníkov, mnohí vodiči v tom zhone zabudnú na to, že tlačivo musí byť podpísané oboma zúčastnenými vodičmi.

Neplatné povinné zmluvné poistenie

Každé auto, ktoré sa aktívne využíva, musí mať platné PZP. Práve z poistenia auta budú hradené spôsobené škody pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti. Ak vinník zákonné poistenie nemá, bude musieť škodu uhradiť z vlastných úspor. Alebo môže vzniknutú škodu za neho zaplatiť Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá bude vzniknuté výdavky následne vymáhať od vinníka.